Lubelskie Stowarzyszenie Sportu, Sztuk i Sportów Walki, Samoobrony i Rekreacji

Linki

Polski Związek Ju Jitsu

www.jujitsu.pl

Polski Związek Kickboxingu

www.pzkickboxing.pl

Ogólnopolska Organizacja Taekwon-do ITF

www.taekwondo-itf.pl

Międzynarodowa Federacja Taekwon-do

www.internationaltaekwon-dofederation.com – nasz bezpośredni zwierzchnik

Europejska Federacja Taekwon-do

www.aetf.info - organizacja koordynująca działania ITF w Europie

Czeski Związek Taekwon-do

www.taekwondo.cz – nasi najbliżsi sąsiedzi, którzy służą nam pomocą

Polska Unia Taekwon-do

www.put.org.pl – dobrze zorganizowana struktura, mili ludzie. Współpracujemy z nimi