Lubelskie Stowarzyszenie Sportu, Sztuk i Sportów Walki, Samoobrony i Rekreacji

Technika, regulaminy

TECHNIKA TAEKWON-DO

Określenie „technika” oznacza w szerokim znaczeniu najbardziej celowy i skuteczny sposób osiągnięcia celu wykonywanego działania. W znaczeniu węższym, stosowanym w Taekwon-do, technika jest najmniejszą, całościową jednostką taktyczną stosowaną w walce. Nazywa się więc technikami wszelkie ustalone sposoby przeprowadzania ataku i obrony oraz regulowania dystansu do przeciwnika.

Pod pojęciem „technika Taekwon-do” rozumiemy określoną, precyzyjną postać danego ruchu ataku lub obrony, jego cel i szczegółowy sposób wykonania.

Dla opisu przebiegu konkretnego ruchu, określeń działania, analizy podstawowej jego struktury, przydatne jest pewne rozczłonkowanie całości na podstawowe elementy składowe. Podział taki ułatwia opis i orientację w strukturze ruchu, kolejności i sposobie zgrania oraz wzajemnym stosunku składowych. Dla dokonania rzeczywistych postępów w Taekwon-do, prócz systematycznego ćwiczenia ruchów technik nieodzowne jest dysponowanie jasnym wyobrażeniem tego, jak ma on wyglądać i rozumienie jego istoty.

Są podstawowymi elementami ruchu każdej techniki:

 • Określające przebieg przestrzenny ruchu
  1. Ściśle określone położenie wyjściowe (przygotowawcze).
  2. Ściśle określone położenie końcowe.
  3. Tor ruchu pomiędzy obu położeniami krańcowymi, czyli możliwe pomiędzy obu poprzednimi położenia pośrednie, w wypadku, gdy ruch z położenia wyjściowego do położenia końcowego nie odbywa się po linii prostej.
 • Określające strukturę ruchu (wzajemne relacje składowych)
  1. Akcent dynamiczny w całości ruchu (poziom składowej decydującej na tle pozostałych).
  2. Tempo ruchu (czas trwania całości ruchu).
  3. Rytm ruchu (stosunek między składowymi ruchu).

Każda z istniejących w Taekwon-do technik ma ściśle określone:

 1. kierunek (przód, bok, góra, tył, dół, na zewnątrz, do wewnątrz)
 2. wyjściowe ułożenie kończyn i ciała
 3. końcowe ułożenie kończyn i ciała
 4. wysokość (punkty orientacyjne: wysokość oczu, ramion, pasa)
 5. charakter ruchu (atak, obrona, przemieszczenie)
 6. rodzaj (ręczna, nożna)
 7. kończynę wykonującą względem pozycji (po stronie nogi wykrocznej, zakrocznej)
 8. łączenie z ruchem (w miejscu, w wyskoku, z obrotem ciała, w kroku, ślizgu, odskoku)
 9. powierzchnię efektywną (powierzchnia uderzająca, powierzchnia blokująca)
 10. ułożenie ciała (frontalne, półboczne, boczne, tyłem)
 11. tor ruchu kończyny (po linii prostej, po łuku, wznoszący się, opadający)

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE SZKOLENIOWE